Korrektur- och språkvårdstjänster i Åbo

Beställ en omsorgsfull korrekturläsning eller språkvård av din översättningspartner TextMats

Sitter kommatecknen där de ska? Vill du vara säker på att orden är rätt avstavade och prepositionerna rätt valda? Om du funderar på sådana saker, så vänd dig till oss!

Vi sätter texten i kunniga händer för korrekturläsning, språkvård och språkgranskning. Vill du till exempel låta någon korrekturläsa en broschyrtext eller någon annan facktext? Kontakta oss! Översättningstjänst TextMats ligger i Åbo, där vi betjänar kunder från hela Finland. Vi levererar en gedigen text av hög kvalitet efter genomläsning.

Språkgranskning

Utöver tjänster inom översättning och textproduktion kan TextMats bistä med språkgranskning av färdig text. Våra språkgranskningstjänster har anlitats av 

  • företag
  • föreningar och organisationer
  • aktörer inom offentliga sektorn
  • privatkunder, t.ex. beslutsfattare på olika nivåer

Vår erfarenhet garanterar att slutresultatet blir ett förstklassigt och omsorgsfullt utfört arbete.

Ta kontakt och be om en offert på ditt projekt!