Priser på översättning, korrekturläsning och språkvård

Här nedan anger vi ungefärliga priser för våra översättnings- och språkvårdstjänster. Priserna är beroende av översättningsspråken i fråga och eventuella tillägg för fackspråk och termer, kravnivå och omfång samt typ av översättning. Ta kontakt – vi berättar gärna mera.

Översättning 5058 €/sida (en sida är 1 560 nedslag)
Korrekturläsning, språkvård och annan redigering 50 €/h

Moms tillkommer.

Skicka ditt material för en uppskattning – vi ger gärna ett totalpris som håller!

Det slutliga priset är alltid något som vi förhandlar fram från fall till fall. Du kan skicka oss det material du vill få översatt eller korrekturläst per e-post, så kan vi ge ett totalpris för ditt projekt. En offertbegäran binder dig inte till något. Översättningstjänst TextMats arbetar med Åbo som stationeringsort.

Var inte rätt för att ta kontakt och be om offert!