Förstklassiga översättningstjänster

Översättning och tillhörande tjänster

Behöver
du en översättningspartner som kan sin sak när det gäller översättning
från finska till svenska? Vi kan också leverera översättningar till
andra språk på samma gång.


Ta en närmare titt!


Språkvårds-tjänster

Våra
tjänster omfattar också språkvård och korrekturläsning av färdiga
texter. Har du till exempel en broschyrtext eller någon annan facktext
som du vill låta en textmänniska gå igenom?


Se vidare!


Prissättning

Även
om vårt arbete är expertjobb har vi en rimlig prissättning. Vi lämnar
tydliga offerter på vårt arbete, så du känner till kostnaden hela vägen.


Be om offert!


Hör av dig!

Vi gör jobbet ordentligt med en gång, och slutresultatet håller hög kvalitet. Därför är många av våra kunder långvariga partner.


Du når oss bäst genom att ringa eller skicka ett meddelande.

Översättningstjänst TextMats

Din expert på svensk översättning och språkvård i Åboegionen

TextMats är en kunnig översättningsleverantör med högkvalitativa tjänster som inbegriper översättning från finska till svenska samt korrekturläsning och språkvård.  Därtill levererar vi övriga språk med hjälp av vårt nätverk för samarbete. Våra kunder arbetar inom såväl privat som offentlig sektor, inom företagsvärlden kan vi nämna reklam- och kommunikationsbyråer samt översättningsbyråer i Åbo och det övriga Finland. Vi tar gärna emot nya kunder.

Omsorgsfull översättning och språkvård

Vi har specialiserat oss på ekonomiska och samhälleliga texter för språkparet finska-svenska, men expertisen inom vårt nätverk omfattar också översättningar finska-engelska-finska, särskilt när det gäller mångsidigt material för marknadsföring, reklam, information och kommunikation. Vi underhåller vår kompetens kontinuerligt och håller oss informerade om utvecklingen inom våra kunders branscher.

Vårt samarbetsnätverk ger stort språkutbud

Det stora nätverket för samarbete medför att vi även kan ta hand om projekt med översättningar till flera olika språk utöver svenska.

Vårt företag är medlem i Företagarna i Finland och Finlands översättar- och tolkförbund.

Ta kontakt och be om offert!